Geodata | Forsikring

Forsikring

Har du oversikt over den totale risikoen du er eksponert for? Få bedre risikostyring og ta riktige beslutninger som bidrar til å øke forretningsveksten.

Location Analytics syr sammen interne og eksterne data på en måte som både fungerer bra og ser visuelt flott ut, og dette var avgjørende for at vi valgte å gå for nettopp Geodatas løsning. Leverandører som faktisk leverer er essensielt!

-Petter Dybdahl, forretningsutvikler i If.

Porteføljeanalyse

Sammenstill skade- risiko- og eiendomsdata, og reduser risiko ved bruk av kumuler. Med risikoanalyser unngår du at du forsikrer for mange hus som befinner seg i en felles faresone.

  • Hvor utsatt er huset til din kunde? 
  • Bor kunden din i et område utsatt for mye hærverk?
  • Er det risiko for flom, og vil den ramme flere steder?
  • Er det fare for skred og gjelder evt. denne faren for andre steder?

Pris- og tariffanalyse

Kan du nok om risikoen til kunden du skal prise? Priser du basert på nøyaktig informasjon om din kunde? Priser du ut i fra hele postsoner eller på enkeltadresser?

Ved at du får tilgang til informasjon på en enkelt adresse kan du prise basert på huset til en kunde. Du vil kunne differensiere og gi en mer konkurransedyktig pris basert på risikovurdering.

Prospektering av nye kunder

Vet du hvor målgruppen din holder til? Kan du nok om risiko til å finne målgruppen? Hvor er risikoen størst for skred, flom eller brann? Hva kjennetegner lønnsomme og mindre lønnsomme kunder?

Ved å sammenstille eiendomsinformasjon, demografiske-, og risikodata i ett kart kan du raskt identifisere attraktive kunder/prospekter, og dermed gjøre målrettet salg og markedsføring.

Saksbehandling og kundeservice

Enkel tilgang til relevant informasjon gir kundesenteret mulighet til å raskt besvare henvendelser og effektiviserer saksbehandlingprosesser.

Hvor utsatt er huset til kunden? Bor kunden i et risikoområde? Har kundens bolig flatt tak? Hvor mange kunder har du i samme kumulesone?

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Christer Sandum

Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.